Latest news

Acord de col•laboració entre la Fundació Main i l’Associació Êthos

La Fundació Main i l’Associació Êthos, han signat avui un conveni de col·laboració amb l’objectiu de compartir experiències i coneixement i d’establir sinèrgies entre ambdues institucions que treballen en la reducció de les desigualtats i del risc d’exclusió social en el segment de la gent jove (la Fundació Main), i en la prevenció i el tractament integral de les drogodependències la segona (l’Associació Êthos). La primera concreció en matèria de col·laboració que es deriva de la signatura d’aquest conveni es concreta en el fet que la Fundació Main posa a disposició de l’Associació Êthos el seu  parc de bicicletes resultat del treball de recuperació, reparació i posta a punt d’aquests vehicles que es porta a terme en els seus tallers ocupacionals de la Fundació en el context de l’Àmbit Formació i Feina. Al seu torn, les bicicletes que es cedeixen seran utilitzades per l’Associació Êthos per a contribuir a un millor desenvolupament i aprofitament del seu Programa Aixeca’t de reeducació i prevenció per a adolescents. Tant el director de la Fundació Main, Ricard Rodríguez Abellán, com el president de l’Associació Êthos, Joan Brunet i Mauri, han ressaltat la rellevància del conveni signat que obre les portes a la formalització d’altres col·laboracions que s’aniran definint en el decurs dels contactes periòdics que s’han compromès des d’ara a mantenir.

ethos ethosAcord de col•laboració entre la Fundació Main i l’Associació Êthos