MOTIVA’T

 • És un programa pal·liatiu i de motivació per a persones amb risc
  greu d’exclusió social, dissenyat per disminuir la delinqüència,
  l’alarma social, la morbiditat i la mortalitat de la població addicta.
 • Es dirigeix a persones en fase contemplativa que, encara que
  saben que existeix un problema real, no estan suficientment
  motivades per assumir totes les renúncies i/o compromisos que
  comporta un tractament de rehabilitació integral o programa d’alta
  exigència (Programa Sortida) i encara presenten múltiples
  resistències al canvi..
 • També té com a finalitat donar cobertura temporalment a aquelles
  persones de qualsevol altre programa que hagin tingut una pèrdua
  de control o recaiguda.

IMG-20130414-WA0018

saMotiva’t