Sida

La prevenció es l’únic mitjà de lluita contra la propagació de la SIDA i ho seguirà sent malgrat es trobi un tractament o vacuna eficaç.

Prevenció de la transmissió sexual

No existeix cap signe extern que permeti conèixer si una persona és seropositiva o no. Per tant, davant de persones no conegudes amb les quals anem a establir una relació sexual, pot ser positiu valorar les conseqüències que pot tenir la relació.

¿Què es pot tenir en compte?

 • Una relació ocasional, un sol contacte, pot transmetre el VIH.

 • Seria bo prendre’s temps per a conèixer la parella i intimar, preguntar-se sobre comportaments passats i actuals.

 • Les relacions sexuals, homo o heterosexuals, comporten un alt risc de transmissió del virus de la SIDA.

 • La presència d’altres malalties de transmissió sexual, lesions genitals, afavoreix la transmissió del virus.

 • La majoria de les persones infectades ho estan arrel d’una relació sexual.

 • El contacte de la boca amb l’esperma o les secrecions vaginals suposen un risc de transmissió quan existeixen lesions en la boca.

 • La penetració anal és la que suposa major risc.

¿Què faig malgrat tot?

 1. Usar preservatiu o demanar el seu ús.
  • El preservatiu és eficaç en la prevenció de totes les malalties de transmissió sexual (ETS).
  • El preservatiu masculí:
  1. Comprovar la data de caducitat i retirar l’embolcall amb precaució de no deteriorar-ho.
  2. Col·locar-se’l en el penis en erecció abans de qualsevol penetració.
  3. Si manca de dipòsit, crear-ho deixant un espai lliure de 2 cm al llarg de la punta del penis i estrenyer la punta del dipòsit per a expulsar l’aire.
  4. Desenrotllar el preservatiu fins la base del penis.
  5. Per a evitar que l’esperma es vessi s’ha de retirar el preservatiu subjectant-lo per la base abans que el penis perdi l’erecció.
  6. El preservatiu s’ha d’utilitzar exclusivament una vegada i llençar-ho a la brossa amb cura.
  7. Evitar utilitzar lubricants de base grassa, como la vaselina, ja que poden deteriorar el làtex.
  • El preservatiu femení
  1. Consisteix en una fina bosseta plàstica amb un anell flexible en els extrems; l’anell més petit s’introdueix en la vagina pressionant-lo per a donar-li una forma allargada i amb un dit s’empeny fins l’interior amb la fi d’adherir-lo al coll de l’úter. l’altre anell queda fora de la vagina.
  2. Al igual que el preservatiu masculí només serveix per a un sol ús.
 2. – Evitar la penetració vaginal o anal.
 • Escollir activitats sexuals sense risc como poden ser les carícies o la masturbació mútua.

Prevenció de la transmissió parenteral

La forma més important en l’actualitat de transmissió de la SIDA a través de la sang és l’ús compartit d’objectes que s’utilitzen per a preparar e injectar-se drogues.

¿Què fer?

 1. Abandonar les drogues o en el seu defecte l’ús per via parenteral (injectades).

 2. Si malgrat el risc de transmissió del VIH es continua sent UDVP es deuria:

 3. No compartir mai els objectes utilitzats per a preparar i injectar-se la droga.
 4. Utilitzar agulles i xeringues d’un sol ús i, si no desinfectar les usades mitjançant algun dels següents:
  Introduir xeringa i agulla diverses vegades en lleixiu i esbandir després amb aigua.
  Bullir xeringa i agulla en aigua durant almenys 15 minuts.
  Esbandir agulla i xeringa en aigua i introduir-les en lleixiu diluït almenys 15 minuts.

 5. No rebre cap sessió d’acupuntura ni fer-se cap tatuatge si les condicions d’esterilitat del material emplenat ofereix poques garanties.

 6. No utilitzar objectes de neteja personal de persones desconegudes.
 7. No donar sang si en els tres mesos anteriors s’ha estat exposat a un comportament o situació de risc.
saSida