Contacta amb nosaltres si et fas alguna d’aquestes preguntes:

Tinc una addicció?

Sóc addicte a les pantalles, a les drogues, al joc online?

No sé com ajudar al meu fill o a la meva parella.

 

 

L’Associació Êthos va ser fundada al Novembre de 2006, principalment per professionals i un grup important de polidependents rehabilitats, que han aconseguit l’abstinència i la seva consolidació en el temps gràcies a l’adquisició d’una nova naturalesa o manera de ser basada en hàbits saludables i valors ètics (ètica, del grec Êthos).

Aquesta associació neix amb la profunda vocació de compartir, amb les persones que ho necessitin, coneixements i experiència per ajudar-los a superar la seva addicció, mitjançant programes de rehabilitació integral i reinserció social. Un dels nostres objectius principals és personalitzar els programes en funció de les necessitats i característiques de cadascun dels pacients que es dirigeixin a nosaltres. Tractant d’incidir en la seva motivació i optimitzant els resultats del procés. Treballem activament en programes d’assessorament, detecció precoç, prevenció i conscienciació social.

Atenem a un flux continu de més de 120 persones usuàries que realitzen tractament per qualsevol tipus de dependència, alhora que oferim suport i ajuda psicològica a les seves famílies. Ens vam constituir l’any 2006, i en 2011 ens vam registrar com a Centre de Dia entrant a formar part del Catàleg de Serveis i prestacions socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i a l’abril de 2016 aquesta associació va ser declarada d’Utilitat Pública. També ha estat reconeguda com a Grup d’interès amb l’identificador 1742.

Formem part de la Plataforma Vàlua
La Plataforma Vàlua som una taula d’entitats socials sense ànim de lucre de Sabadell que treballem en xarxa per la igualtat d’oportunitats a Sabadell. La formem a dia d’avui 24 entitats de la ciutat. Ens regim pel nostre codi ètic i la Plataforma està oberta a incorporar noves entitats.

 

Dades de contacte:

 

Coneix la nostra Junta Directiva

Presentació Êthos

Memòria Êthos

saPresentació