Horts solidaris

Horts solidaris: Aquest projecte neix del treball que el nostre col·lectiu realitza dins del programa “Horts Solidaris” i amb la intenció de col·laborar amb les persones que més ho necessitin, donant la nostra collita anual a l’entitat Rebost Solidari de Sabadell (amb la qual Êthos té conveni de col·laboració).

És un taller que s’utilitza des dels diferents programes per tal que alguns pacients es treballin dificultats concretes durant el seu procés de rehabilitació: narcisisme/humilitat, resistència/constància…

saHorts solidaris