E.G.A. Êthos, Grup d’Autoajuda

E.G.A. Êthos, Grup d’Autoajuda: La rehabilitació integral d’una dependència és un procés molt llarg i dur que s’estén a varis anys de tractament i treball continu.

La finalitat d’aquest grup és mantenir el contacte i la relació entre persones amb la mateixa problemàtica per tal d’ajudar-se i enriquir-se personalment de les experiències de cadascun dels seus membres. Pretén portar a la pràctica habilitats adquirides durant el procés de rehabilitació, flexibilitzar les conductes, i comprovar diàriament que els aprenentatges estan suficientment integrats i automatitzats com per evitar futures recaigudes.

saE.G.A. Êthos, Grup d’Autoajuda