Noticias

15 anys d’Êthos, més de 1.100 expedients oberts des de la seva constitució

 

L’Associació Êthos va néixer fa 15 anys amb la vocació de compartir amb les persones que ho precisen, coneixements i experiència i d’aquesta manera, mitjançant programes de rehabilitació integral i de reinserció social, ajudar-les en el procés conduent a superar la seva addicció.

 

L’Associació va ser fundada per professionals experts en dependències i un grup de polidependents rehabilitats que havien assolit l’abstinència i amb ella consolidat una nova manera de ser basada en la pràctica d’hàbits saludables i amb l’adquisició de valors ètics. La constitució de l’Associació va ser avalada per 25 socis (entre usuaris, professionals voluntaris i Junta Directiva) i la tasca assistencial va iniciar-se amb els programes Êthos Grup d’Auto-ajuda (EGA) i de Conscienciació Social, que es desenvolupaven en espais que ens havien estat cedits per l’Associació de Veïns del Cementiri Vell (Terrassa) i per l’Ajuntament de Sabadell en el Centre Cívic de Sant Oleguer. Uns mesos més tard es va llogar un local que es va adequar i condicionar, i finalment, l’any 2013, l’Ajuntament de Sabadell va cedir un espai a la Torre de la Serra d’en Camaró on s’hi ubicà el Centre de Dia de l’Associació que compta amb la declaració d’Entitat d’Utilitat Pública per part de la Generalitat de Catalunya. Al llarg d’aquests primers 15 anys d’història, més de 170 persones amb diferents addiccions han culminat el seu tractament de rehabilitació integral i de reinserció dotats de les eines necessàries per afrontar el dia a dia des de l’abstinència a tot tipus de substàncies i conductes addictives.

 En el seu conjunt, des d’Êthos es desenvolupen actualment 15 programes assistencials que són possibles gràcies a la tasca que porten a terme l’equip tècnic de l’entitat (format per 6 professionals), més de 50 voluntaris/es i col·laboradors/es disposats sempre a donar un cop de mà quan cal, entre ells els membres de la Junta Directiva. I també gràcies als més de 140 socis/es que contribueixen econòmicament al sosteniment de l’Associació. Êthos atén a adults amb algun tipus de dependència així com adolescents i joves que s’inicien en el consum de substàncies o presenten altres conductes de risc.

La metodologia que utilitza Êthos es fonamenta en l’atenció i intervenció  individualitzada per a cada usuari/usuària, es treballa de manera integral amb cada persona atenent també a les parelles i familiars, a partir de les teràpies individuals i grupals.  A banda de les visites psicològiques i del treball en grups, l’Associació organitza tallers i cursos per afavorir l’empoderament de les persones usuàries, tal com els d’ortografia i gramàtica, nutrició, ball, cuina… Tots els tractaments es complementen amb activitats terapèutiques extraordinàries (moltes d’elles en cap de setmana) en les que es comparteixen experiències amb referents de l’entitat (persones ja rehabilitades) i s’experimenta en primera persona que és possible gaudir de la vida sense drogues ni alcohol (excursions al medi natural, activitats d’aventura com vies ferrades, raquetes de neu, curses, etc.). Una altra vessant del treball d’Êthos és el preventiu que es desenvolupa mitjançant els programes d’assessorament, de detecció precoç i de conscienciació social.

El camí recorregut al llarg d’aquests 15 anys no ha estat gens fàcil i just és reconèixer que a banda dels esforços personals de tantes i tantes persones, Êthos no presentaria el balanç que avui presenta sinó comptés amb el suport de diverses Administracions Públiques, entitats i empreses privades.

ethos ethos15 anys d’Êthos, més de 1.100 expedients oberts des de la seva constitució