Noticias

L’Associació Êthos rep una ajuda de Fundació La Caixa

L’Associació Êthos per a la prevenció i rehabilitació integral de les dependències, ha signat un conveni d’ajut corresponent a la convocatòria “Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social 2020” de Fundació  La Caixa.

La Fundació La Caixa té la voluntat d’actuar contra les situacions de vulnerabilitat i exclusió social sempre apostant per la persona, objectiu afí a la nostra entitat. Aquesta convocatòria dóna suport a les organitzacions no lucratives que treballen en el territori  i que desenvolupen projectes solidaris socioeducatius, amb la finalitat de donar resposta als reptes socials amb més incidència de l’actualitat, i en especial a les persones més vulnerables afectades per la pandèmia de la COVID-19.

Coincidint amb aquesta finalitat Êthos va presentar el projecte MOTIVA’T, que és un programa pal·liatiu de baixa exigència, motivació i reducció de danys per a persones en greu risc d’exclusió social.  El programa és dissenyat per a disminuir també la delinqüència, l’alarma  social i la mortalitat vinculada al consum de drogues en aquest grup de malalts, mitjançant la motivació cap al tractament de rehabilitació integral i reinserció sociolaboral.

ethos ethosL’Associació Êthos rep una ajuda de Fundació La Caixa