Noticias

L’Associació Êthos per a la prevenció i rehabilitació integral de les dependències celebra el Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il•lícit de Drogues

Com cada any, en el marc d’aquesta data,  Êthos ha organitzat  activitats de sensibilització en els diversos grups terapèutics. S’ha fet una activitat extraordinària al Programa Aixeca’t (de reeducació i prevenció de conductes de risc en joves), sobre prevenció dels jocs online i l’addicció a les pantalles i han fet un cartell divulgatiu que donarà  la benvinguda a les persones del Centre de Dia durant la setmana. Per altra banda, les persones usuàries dels programes Motiva’t i Sortida, han col.laborat en l’elaboració d’un video terapèutic de sensibilització, per divulgar i conscienciar a la societat en general de les dependències. Aquest vídeo es divulgarà a les xarxes de l’entitat.

L’Associació Êthos, porta 15 anys actuant i treballant tant en el camp de la prevenció com en el del tractament de les conductes addictives. Les iniciatives i activitats terapèutiques que l’Associació porta a terme són diverses i s’estructuren a l’entorn de 15 programes, i assessorament i suport als familiars de les persones afectades d’una dependència.

 

ethos ethosL’Associació Êthos per a la prevenció i rehabilitació integral de les dependències celebra el Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il•lícit de Drogues