Acollida

El programa Acollida és un servei dirigit a generar vincle i primer contacte amb les persones que pateixen una addicció per facilitar l’adhesió al nostre servei, i motivar-les cap a l’inici del tractament o intervenció.

EthosAcollida