Prevenció

A l’Associació Êthos es treballa la PREVENCIÓ de forma específica i inespecífica:

 • Prevenció Específica adreçada a adults i adolescents:
  • Informació veraç i objectiva sobre tipus de drogues/conductes addictives i els seus efectes sobre l’ésser humà.
 • Prevenció Inespecífica adreçada a pares, educadors i nens:
  • Tallers sobre detecció precoç, pressió de grup, autocrítica, reforçadors positius i habilitats socials (HH.SS.).
 • Sida: població general
  • Monogràfics i xerrades sobre formes de transmissió (cadena de contagi).
  • Prevenció: ús adequat del preservatiu, etc.
  • Sortides trimestrals per repartir material informatiu en espais d’oci nocturn.
saPrevenció