Contacta amb nosaltres si et fas alguna d’aquestes preguntes:

Tinc una addicció?

Sóc addicte a les pantalles, a les drogues, al joc online?

No sé com ajudar al meu fill o a la meva parella.

 

L’Associació Êthos va ser fundada al Novembre de 2006, principalment per professionals i un grup important de polidependents rehabilitats, que han aconseguit l’abstinència i la seva consolidació en el temps gràcies a l’adquisició d’una nova naturalesa o manera de ser basada en hàbits saludables i valors ètics (ètica, del grec Êthos).

Aquesta associació neix amb la profunda vocació de compartir, amb les persones que ho necessitin, coneixements i experiència per ajudar-los a superar la seva addicció, mitjançant programes de rehabilitació integral i reinserció social. Un dels nostres objectius principals és personalitzar els programes en funció de les necessitats i característiques de cadascun dels pacients que es dirigeixin a nosaltres. Tractant d’incidir en la seva motivació i optimitzant els resultats del procés. Treballem activament en programes d’assessorament, detecció precoç, prevenció i conscienciació social.

Atenem a un flux continu de més de 120 persones usuàries que realitzen tractament per qualsevol tipus de dependència, alhora que oferim suport i ajuda psicològica a les seves famílies. Ens vam constituir l’any 2006, i en 2011 ens vam registrar com a Centre de Dia entrant a formar part del Catàleg de Serveis i prestacions socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i a l’abril de 2016 aquesta associació va ser declarada d’Utilitat Pública. També ha estat reconeguda com a Grup d’interès amb l’identificador 1742.

Dades de contacte:

Coneix la nostra Junta Directiva

Presentació Êthos

Memòria Êthos

saPresentació