Creixement personal

Els cursos de Creixement personal estan destinats a totes aquelles persones que vulguin millorar la seva qualitat de vida, augmentar l’autoconfiança i aprendre a acceptar-se i a valorar-se a elles mateixes.

Es treballaran: Habilitats socials, gestió dels sentiments, resolució de conflictes, relaxació, meditació, visualització, etc., amb la finalitat d’interioritzar hàbits de vida saludables, augmentar l’autoestima i millorar la qualitat de vida.

saCreixement personal