Avís legal

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d’un fitxer automatitzat responsabilitat d’ ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS, CIF: G-64386048, inscrita en el Registre d’Associacions, Gpo. 1, Secció 1. Nº Nacional. 588013. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L´usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.asociacionethos.org i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS o a tercers.

ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet d’ ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS.

Amb els límits establerts a la llei, ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts e informació de les pàgines d’Internet d’ ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici  de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet d’ ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel  contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’ ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’ ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS

Així mateix, per accedir als serveis que ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d’ ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en C/ FREDERIC MISTRAL, 32 – 08206 SABADELL (BARCELONA) o be, enviar un correu electrònic a contacta@asociacionethos.org

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’ Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic contacta@asociacionethos.org, manifestant la seva voluntat.

 

Normes de Comportament del BLOG

 Si vols participar als nostres blogs, hauràs d’acceptar aquestes regles:

1.- Responsabilitat de l’Usuari. Al participar als blogs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difoses a través d’ells, garantint a ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS la total indemnitat enfront de qualsevol reclamació que pugui plantejar-te-li per aquests conceptes.

En el cas de que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que es el seu propietari o compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blogs.

I s’eximeix a ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS de qualsevol reclamació de tercers que es planteges per aquests conceptes.

2.- L’usuari haurà de, abans de  publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blogs.

3.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blogs.

4.- ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blogs de la web conforme als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5.- ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS no és responsable d’allò publicat als blogs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos.

Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6.- ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blogs de la web,  podent modificar-ho, suspendre-ho o eliminar-ho de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

7.- En el cas de que un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blogs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS, a través del correu electrònic contacta@asociacionethos.org indicant a la referència del assumpte “moderació de blogs”, perquè ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS pugui moderar o eliminar els mateixos.

8.- L’usuari mantindrà indemne a ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS enfront de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li pels missatges que l’usuari hagi difós als blogs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per l’usuari dels blogs de la web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’ ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i,en conseqüència , no s’ha de confiar en ella como si ho fos. ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable  de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi , constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l’usuari. ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l´ intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web d’ ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té la opció  d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat d’ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS  Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d’ ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat d’ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d’ETHOS ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS.

 

 LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 

EthosAvís legal