Prevenció

A Êthos considerem prioritari treballar la prevenció, a través d’un conjunt d’accions que permeten informar i formar a les persones en relació al consum de drogues, conductes addictives i/o de risc i malalties de transmissió sexual entre d’altres.

En el programa Prevenció es porten a terme sortides trimestrals a les zones d’oci nocturn de Sabadell on es reparteixen preservatius femenins i masculins i material de divulgació, presentacions així com tallers i capacitacions a escoles, entitats i altres agents d’interès.

EthosPrevenció