Escola de pares, mares i/o tutors de joves

Escola de pares, mares i/o tutors de joves és un grup de pedagogia educativa que es fonamenta en el suport grupal, en l’atenció directa individualitzada i telefònica les 24 hores. Els seus objectius són:

  • Ensenyar als pares/mares/tutors/es a negociar i/o posar límits amb el/la jove.

  • Facilitar informació bàsica i objectiva sobre les substàncies i les seves conseqüències (físiques, comportamentals…).

  • Entrenar-los en el control de l’estrès i reducció de l’ansietat.

  • Guiar-los en el desenvolupament de recursos personals per a millorar la relació amb el seu fill/filla o familiar.

  • Ajudar-los en l’aprenentatge de tècniques d’escolta activa.

  • Oferir un espai de confiança i comprensió per expressar els seus pensaments, sentiments, pors…

  • Objectivitzar la realitat, evitant criminalitzar a l’afectat/da i culpabilitzar-se per la problemàtica

saEscola de pares, mares i/o tutors de joves