Sortida

Hem observat la “discriminació” terapèutica o la limitació de serveis que pateixen molts malalts dependents que, per diferents circumstàncies (laborals, familiars, professionals), no poden o no volen accedir a altres programes de la xarxa (comunitats terapèutiques, etc.)

És per això, que des de l’Associació Êthos s’ofereix un tractament de teràpia de grup psicosocioeducatiu: “Sortida”, adaptat a les necessitats concretes d’aquest col·lectiu.

Aquest programa està dissenyat per rehabilitar i/o reinsertar al pacient introduint-lo en el creixement personal o maduració responsable, necessari per a que  desenvolupi un potencial suficient que li permeti la recuperació total de la seva addicció.

 

 

saSortida