Aixeca’t

L’Aixeca’t és un programa esportiu de reeducació, socialització i reinserció per a adolescents. Aquest programa neix de la necessitat de donar resposta a una problemàtica cada vegada més freqüent i preocupant a la nostra societat. Es tracta d’una alternativa per aquells nois i noies, que estan fracassant en els seus estudis, ja que aquest i d’altres motius estan provocant que no puguin accedir a un lloc de treball. Està demostrat que a més de la pressió de grup i la facilitat d’accedir a les drogues, actualment, la desmotivació i la manca de valors i d’autoestima són un factor determinant en l’inici del consum de substàncies tòxiques, amb els conseqüents problemes de relació social i marginació que això pot arribar a provocar.

saAixeca’t