Conscienciació Social

El programa de Conscienciació Social neix amb la intenció de fer arribar a la societat una imatge més real del malalt  dependent, alliberant-lo així, de l’estigma social que encara representa aquest trastorn per a qualsevol persona.

Dins d’aquest projecte neix el Grup de Clowns el qual té diverses finalitats, per una banda,  donar una visió diferent dels usuaris d’Êthos i demostrar a la societat en general que la rehabilitació i reinserció del drogodependent és possible; i per altra banda, realitzar una important tasca social duent alegria i somriures a diferents col·lectius de la població com ara infants, gent gran o persones amb alguna discapacitat física i/o mental.

saConscienciació Social