Justícia

El programa Justícia està dirigit a persones  joves que han de realitzar mediacions o complir una PBC, com majors d’edat amb algun problema d’addicció en general i drogodependències en particular que es trobin internes als centres penitenciaris, centres de secció oberta classificats en tercer grau de tractament, pendents de complir una TBC o mesura alternativa o supervisió de condemna.

EthosJustícia