S.O.S. Pares i mares

S.O.S. Pares i mares:

  • Orientació i detecció.
  • Mitjançant tallers de formació de pares i mares per assessorar-los sobre els diferents tipus de drogues i els efectes sobre el comportament humà, amb la finalitat d’ajudar-los en la detecció precoç del consum dels seus fills i filles.
  • Reunions mensuals:
    • Oferim un espai obert on els pares i mares afectats poden reunir-se per tal de compartir experiències, retroalimentar-se, consolar-se i/o acompanyar-se, independentment del moment del procés en el que el seu fill/a es trobi (estiguin o no al centre).
  • Assessorament:
    • Teràpies individuals i/o grupals per a pares i mares afectats, on se’ls entrenarà en el coneixement i gestió del símptoma del fill o filla.
saS.O.S. Pares i mares