Seguiment

El programa Seguiment va dirigit a persones amb problemes d’addiccions que per motius personals, no poden o no volen incorporar-se a grups terapèutics, però si sol·liciten un recurs per poder treballar les seves dificultats. Aquest programa és personalitzat i adaptat a l’usuari/a.

EthosSeguiment